Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus sosiaalisessa mediassa on kiistaton. Nykyajan kuluttajat, erityisesti nuoremmat sukupolvet, kuten millenniaalit ja Gen Z, ovat siirtyneet perinteisestä mediasta kohti sosiaalista mediaa, muuttaen radikaalisti markkinoinnin maisemaa. Tämä artikkeli käsittelee vaikuttajamarkkinoinnin perusteita, sen toimintamekanismeja ja käyttää case -esimerkkinä Fribakansan YouTube -kanavaa.

Mitä vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa?

Vaikuttajamarkkinointi on nykyaikainen markkinointitapa, jossa yritykset hyödyntävät tunnettujen henkilöiden, kuten bloggaajien, somevaikuttajien ja julkisuuden henkilöiden, vaikutusvaltaa kohderyhmän tavoittamiseksi. Tämä lähestymistapa perustuu vaikuttajien kykyyn luoda laadukasta sisältöä ja ylläpitää luottamusta seuraajiensa kanssa, mikä tekee heistä tehokkaita brändilähettiläitä.

Ketkä voivat olla vaikuttajia?

Vaikuttajiksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka käyttävät vaikutusvaltaansa ja seuraajakuntaansa eri alustoilla kuten blogeissa, YouTube-kanavilla, Instagramissa, TikTokissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa. Heidän joukossaan on e-urheilijoita, striimaajia, artisteja, urheilijoita ja erilaisia mediapersoonia. Tärkeää on, että näillä henkilöillä on merkittävä seuraajakunta ja he kykenevät vaikuttamaan yleisöönsä, olipa kyse sitten tuotteista, palveluista tai mielipiteistä.

Kuinka vaikuttajamarkkinointi toimii

Onnistunut vaikuttajamarkkinointi sisältää seuraavat askeleet:

1. Oikean vaikuttajan valinta

Brändi etsii vaikuttajan, jonka yleisö ja arvot sopivat sen tuotteen tai palvelun kanssa. Valinta perustuu usein vaikuttajan tilaajamäärään, sitoutuneisuuteen ja vaikuttavuuteen.

2. Yhteistyön suunnittelu

Brändi ja vaikuttaja suunnittelevat yhteistyön yksityiskohdat, kuten sisällön tyylin, julkaisuaikataulun ja korvauksen. Yhteistyö voi olla yksittäinen video, sarja videoita tai jopa pitkäaikainen kumppanuus.

3. Sisällön luominen

Vaikuttaja luo sisältöä, joka esittelee brändin tuotetta tai palvelua luontevasti ja kiinnostavasti. Tämä sisältö voi olla esimerkiksi arvostelu, opetusvideo tai haaste.

4. Julkaisu ja jakelu

Vaikuttaja julkaisee sisällön omalla kanavallaan, ja brändi voi myös jakaa sitä omilla some-kanavillaan. Sisältö tavoittaa vaikuttajan tilaajat ja laajan yleisön.

5. Seuranta ja arviointi

Brändi seuraa kampanjan suoritusta mittareiden, kuten katsojaluvun, sitoutumisen ja konversioiden avulla. Tämä auttaa arvioimaan kampanjan onnistumista.

Case-Esimerkki: Fribakansa

Vaikuttajamarkkinointi: Menestystarina Fribakansa

Fribakansa on suomalainen frisbeegolf -viihteeseen erikoistunut YouTube-kanava, joka on kasvanut huomattavasti lyhyessä ajassa. He ovat tehneet vaikuttajamarkkinointia menestyksekkäästi faneihinsa luomaansa luottamuksen ja yhteisöllisyden mahdollistamana. Heillä on muitakin sosiaalisen median kanavia (Instagram & TikTok), mutta tässä on joitakin avainlukuja, jotka osoittavat Fribakansan vaikuttajamarkkinoinnin vaikuttavuuden jo pelkästään YouTubessa:

  • Perustettu 2020: Fribakansa perustettiin vain muutama vuosi sitten, mutta he ovat saavuttaneet huomattavaa kasvua lyhyessä ajassa.
  • Yli 2 500 000 katselukertaa: Kanavan videot ovat keränneet yli 2,5 miljoonaa katselukertaa, mikä osoittaa niiden suosion.
  • Keskimääräiset katselukerrat 26 000: Fribakansan videot keräävät keskimäärin 26 000 katselukertaa per video.
  • Yli 20 000 tilaajaa: Fribakansalla on yli 20 000 aktiivista tilaajaa, jotka odottavat innokkaasti uutta sisältöä.
  • 70% katsojista 18-34-vuotiaita: Fribakansan yleisö on nuorekasta ja aktiivista, mikä tekee siitä houkuttelevan kohderyhmän brändeille.
  • 100 000 yksittäistä katsojaa kuukaudessa: Kanava tavoittaa vaikuttajan omien tilaajien lisäksi suuren määrän muita yksittäisiä katsojia

Nämä luvut osoittavat, että Fribakansalla on vahva ja sitoutunut yleisö, ja he ovat onnistuneet hyödyntämään YouTube vaikuttajamarkkinointia kasvattaakseen kanavaansa ja brändiään. Mutta miten Fribakansa on päässyt tähän tilanteeseen ?

Fribakansan menestystekijät

Fribakansan menestystarina vaikuttajamarkkinoinnissa voidaan jakaa useisiin keskeisiin tekijöihin:

1. Aitous: Fribakansa on onnistunut luomaan aitoa ja rehellistä sisältöä, joka perustuu heidän intohimoonsa frisbeegolfia kohtaan. Tämä aitous resonoi heidän yleisönsä kanssa.

2. Kunnianhimoiset tavoitteet: He ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita, kuten tavoite olla Suomen suurin frisbeegolf-kanava, ja työskennelleet niiden saavuttamiseksi.

3. Sitoutuminen yleisöön: Fribakansa on aktiivisesti vuorovaikutuksessa yleisönsä kanssa kommenttien ja sosiaalisen median kanavien kautta. Tämä vahvistaa vuorovaikutusta yhteisön kanssa.

4. Laadukas sisältö: He panostavat laatuun ja pyrkivät tarjoamaan arvokasta sisältöä katsojilleen. Tämä pitää yleisön kiinnostuneena ja sitoutuneena.

5. Hyödyntäminen analytiikkaa: Fribakansa seuraa tarkasti kanavansa suoritusta ja oppii siitä jatkuvasti. He tekevät muutoksia ja parannuksia perustuen analyysiin.

6. Kumppanuudet: He ovat tehneet yhteistyötä muiden frisbeegolf-vaikuttajien ja brändien kanssa, mikä on laajentanut heidän näkyvyyttään ja yleisöään.

Miksi tehdä vaikuttajamarkkinointia?

Vaikuttajamarkkinointi on tärkeä strategia nykyisessä mainostenestäjien ja suoratoistopalveluiden aikakaudella, jossa perinteiset markkinointikeinot eivät aina tavoita kuluttajia tehokkaasti. Sen hyödyt ovat erityisen merkittävät, sillä arvioiden mukaan jopa 42 % internetin käyttäjistä käyttää mainostenestäjiä, mikä vaikeuttaa perinteisen mainonnan näkyvyyttä.

Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa nuoremmat sukupolvet, kuten millenniaalit ja diginatiivit, jotka suhtautuvat skeptisesti perinteiseen mainontaan. Lisäksi se mahdollistaa autenttisen ja henkilökohtaisen tavan välittää brändin viestiä, luoden vahvempia yhteyksiä kohderyhmään ja parantaen brändin näkyvyyttä ja uskottavuutta.

Vaikuttajamarkkinoinnin Lainsäädännölliset Näkökulmat

On tärkeää huomioida, että vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa edellyttää selkeitä lainsäädännöllisiä ohjeistuksia, erityisesti kuluttajansuojalain mukaisesti. Mainonnan tunnistettavuus on keskeistä, ja sekä yritysten että vaikuttajien tulee noudattaa selkeitä ohjeita kaupallisen yhteistyön merkitsemisessä​

Vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuus

Vaikuttajamarkkinoinnin rahallinen määrä Suomessa oli 52,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 20 %. Tämä kasvu näkyy myös  mainostajien toimesta, joista peräti 67 % aikoo kasvattaa vaikuttajamarkkinoinnin budjettia ensi vuodelle. Vaikuttajamarkkinoinnille budjetin varaavista mainostajista 82 % aikoo budjetoida siihen myös seuraavalle vuodelle.

Lisää vuoden 2024 vaikuttajamarkkinoinnista voit lukea täältä

Johtopäätös

Vaikuttajamarkkinointi on kasvava ja tehokas tapa tavoittaa ja vaikuttaa yleisöihin verkossa. Fribakansa on erinomainen esimerkki siitä, miten intohimo ja aitous voivat yhdistyä tehokkaaksi vaikuttajamarkkinoinniksi. He ovat luoneet vahvan yhteisön, joka tukee heidän tavoitteitaan ja auttaa brändejä saavuttamaan potentiaalisen yleisön.

Kun harkitset vaikuttajamarkkinointia brändisi markkinointistrategiassa, muista valita oikea vaikuttaja, luoda aitoa sisältöä ja olla sitoutunut yleisöön. Seuraa tuloksia ja opi jatkuvasti, ja voit hyödyntää tämän strategian tuomat mahdollisuudet menestyksellisesti. Fribakansa on osoittanut, että vaikuttajamarkkinointi voi olla tehokas keino kasvattaa brändiä ja tavoittaa uusia yleisöjä sosiaalisen median alustoilla.

Jaa Postaus

Muut postaukset

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi ja Korkea Sitoutumisprosentti (yli 50%): Fribakansan missio tuoda iloa ihmisten arkeen

Vaikuttajamarkkinoinnin yksi ehdottomista vahvuuksista on korkea sitoutumisprosentti ja se onkin noussut yhdeksi digitaalisen markkinoinnin tehokkaimmista taktiikoista. Sen avulla brändit voivat tavoittaa kohdeyleisönsä luotettavien vaikuttajien kautta.. Tässä artikkelissa tarkastelemme vaikuttajamarkkinoinnin merkitystä, Fribakansan missiota tuoda iloa ihmisten arkeen ja sitoutumisprosentin roolia menestyvässä

Lue lisää
vaikuttajamarkkinointi 2024
Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi 2024: Tulevat Trendit, Kanavat ja Kuluttajakäyttäytyminen

Vaikuttajamarkkinointi ei lopeta kasvuaan Suomessa – se selviää hyvin viimeisimmässä tehdyssä selvityksessä, jonka mukaan kyseiset markkinat kasvoivat lähes 20 %. Tässä artikkelissa käsitellään vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaa, tulevia trendejä sekä kuluttajien käyttäytymistä. Mikä on vaikuttajamarkkinoinnin tilanne nyt? Vaikuttajamarkkinoinnin rahallinen määrä Suomessa oli

Lue lisää
YouTube
Youtube

Vaikuttajamarkkinointi ja konseptien rakentamiskeinot YouTubessa

Vaikuttajamarkkinointi on noussut merkittäväksi osaksi digitaalista markkinointia, ja sen menestys riippuu useista avainkonsepteista. Tässä artikkelissa tarkastellaan vaikuttajamarkkinointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja YouTuben roolia tässä markkinointistrategiassa. Hyödynnämme esimerkkinä Fribakansan 1,3 miljoonaa katselukertaa kerännyttä konseptia “How to Birdie Every Hole” ja tutkimme,

Lue lisää

PIDÄ HUOLTA KANSASTASI