Vaikuttajamarkkinointi 2024: Tulevat Trendit, Kanavat ja Kuluttajakäyttäytyminen

Vaikuttajamarkkinointi ei lopeta kasvuaan Suomessa – se selviää hyvin viimeisimmässä tehdyssä selvityksessä, jonka mukaan kyseiset markkinat kasvoivat lähes 20 %. Tässä artikkelissa käsitellään vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaa, tulevia trendejä sekä kuluttajien käyttäytymistä.

Mikä on vaikuttajamarkkinoinnin tilanne nyt?

Vaikuttajamarkkinoinnin rahallinen määrä Suomessa oli 52,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 20 %. Tämä kasvu näkyy myös mainostajien toimissa, joista peräti 67 % aikoo kasvattaa vaikuttajamarkkinoinnin budjettia ensi vuodelle. Vaikuttajamarkkinoinnille budjetin varaavista mainostajista 82 % aikoo budjetoida siihen myös seuraavalle vuodelle.

Alla olevasta Hootsuiten taulukosta näkee hyvin yhdellä silmäyksellä suunnan siitä, mihin kanaviin yritykset ovat kansainvälisesti panostaneet enemmän vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022. Huomaamme selkeän vaihdoksen ns. “tylsemmistä” ja “staattisista” kanavista kohti nopeatempoisempia ja vuorovaikutuksellisempia kanavia.

Infograafi vaikuttajamarkkinoinnin alustakohtaisesta suosiosta 2024, TikTok ja YouTube johtavat, Facebook ja LinkedIn vähemmän suosittuja.
Alustojen Suosio Vaikuttajamarkkinoinnissa 2024 (Hootsuite)

Kuluttajakäyttäytyminen ja kanavat Suomessa 2024

Instagramilla on edelleen vahva jalansija Suomessa 2,3 miljoonalla käyttäjällään. Erityisesti 16–24-vuotiaat ovat aktiivisia käyttäjiä, joista 70 % käyttää Instagramia. Hyvin merkittävä ja vaikuttajamarkkinoinnin kannalta huomiota herättävä statistiikka on, että 68 % ihmisistä kertoo käyttävänsä Instagramia vuorovaikutukseen sisällöntuottajien kanssa.

TikTok on kuitenkin tehnyt vaikuttajamarkkinoinnissa merkittävän nousun, ja jopa 55 % mainostajista käyttää TikTokia osana kanavapalettiaan. Suomessa TikTok tavoittaa noin 1,4 miljoonaa käyttäjää, ja sen käyttäjärakenne muuttuu, kun 20–39-vuotiaiden osuus on jo 43 %. YouTube säilyttää kuitenkin vahvan asemansa Suomen suosituimpana sosiaalisen median kanavana.

Voit lukea lisää vaikuttajamarkkinoinnin asemasta ja vastuista Suomessa tästä

Tosiaan se YouTube

Vaikka Instagram ja TikTok ovat vallanneet otsikot, YouTube on edelleen suosituin sosiaalisen median kanava Suomessa. Siellä on Datareportalin mukaan 4,6 miljoonaa käyttäjää, joista yli 3 miljoonaa on viikkokäyttäjiä. YouTuben rooli on siis edelleen hyvin keskeinen, kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista.

Suuret katselukerrat houkuttelevat lyhytvideoalustoille, mutta YouTuben tarjoama moninkertainen brändin kanssa vietetty aika luo syvemmän yhteyden katsojan ja vaikuttajan välille. Tämän johdosta 1000:n katselukerran arvo on hyvinkin eri arvoinen eri alustoilla.

Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä kuinka paljon itse sosiaalisen median alusta maksaa vaikuttajalle. TikTok maksaa sisällöntuottajille muutamia senttejä 1000:sta katselukerrasta, kun taas YouTube maksaa vastaavasta määrästä 1€ – 30€.

Oleellisinta yritykselle on kuitenkin oma strategia ja budjetti.

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetit ja tavoitteet yrityksille

Vaikuttajamarkkinoinnin budjetit kasvavat vuosittain, ja neljännes mainostajista käyttää jo 10–20 % markkinointibudjetistaan vaikuttajamarkkinointiin. Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuuteen uskoo peräti 83 % mainostajista. Keskeistä on myös keskittyminen ROI:hin (Return on Investment), jossa mitattavuus ja konkreettiset tulokset ovat pääosassa.

Kuvassa on vaikuttajamarkkinoinnin tulosten visualisointi, jossa korostetaan sitoutumisen, näyttökertojen, seuraajien määrän ja verkkoliikenteen prosentuaalisia osuuksia, jotka ovat keskeisiä mittareita vaikuttajamarkkinoinnissa
Vaikuttajamarkkinoinnin Keskeiset Mittarit 2024

Vaikuttajamarkkinoinnissa oleellista on asettaa selkeät ja konkreettiset tavoitteet, joiden avulla vaikuttaja ja brändi pysyvät samalla sivulla yhteistyön onnistumisen ja vaikuttavuuden suhteen. Huomiota yllä olevassa kaaviossa herättää se, että vain 14% yrityksistä mittaa onnistumista suorien kauppojen määrällä ja suurin osa haluaa lisätä tunnettuuttaan sitouttavan sisällön tai omien kanavien kasvattamisen avulla.

Liikkeelle on kuitenkin lähdettävä siitä, millaisia tuloksia yritys haluaa tavoittaa ja sen saavuttamisessa yksi avaintekijöistä on vaikuttajan koko.

Nano-, Mikro- ja Makrovaikuttajat

Nämä termit pyörivät usein vaikuttajamarkkinointiin liittyvissä artikkeleissa, mutta niiden konkreettisia kokoluokkia ei tuoda udein selkeästi esille. Tässä on nyt selkeä listaus mitä ne tarkoittavat Suomen mittakaavassa iab:n mukaan:

  • Nanovaikuttaja 500 – 1000 seuraajaa
  • Mikrovaikuttaja 1000 – 10 000 seuraajaa
  • Makrovaikuttaja 10 000 – 100 000 seuraajaa

Nano- ja mikrovaikuttajat on nostettu useissa eri lähteissä entistä tärkeämpään rooliin vuonna 2024. Kuluttajat arvostavat aitoja brändiyhteyksiä, ja 61 % mainostajista on tehnyt useamman kampanjan saman vaikuttajan kanssa. Mikrovaikuttajien sitoutuneemmat yleisöt tarjoavat mahdollisuuden tavoittaa erittäin kohdennetusti potentiaalisia ostajia.

Makrovaikuttajat ovat kuitenkin usein oman alansa tai aihepiirinsä asiantuntijoita, joita tästä syystä arvostetaan usein nano- ja mikrovaikuttajia enemmän. He tarjoavat myös luonnollisesti isomman kohdeyleisönsä ansiosta laajemman näkyvyyden.

Vaikuttajien aitous pysyy edelleen keskiössä

Oli kyseessä minkä kokoinen vaikuttaja tahansa, niin aitous on edelleen yksi tärkeimmistä asioista menestyvälle vaikuttajamarkkinoinnille. Rehellinen sekä positiivisia, että negatiivisia kokemuksiaan avoimesti jakava vaikuttaja luo luottamusta.

Digital Marketing Instituten mukaan huimat 49 % kuluttajista on riippuvaisia vaikuttajien suosituksista ja nämä vaikuttavat suositukset ovat varmasti luottamusta rakentaneiden vaikuttajien ansiota.

2024 kuluttajat tulevat todennäköisesti edelleen hukkumaan jatkuvaan informaatiotulvaan, jonka johdosta aidot ja luottamusta herättävät kohtaamiset sosiaalisen median alustoilla tulevat olemaan edelleen niitä vaiktutavimpia.

Vastuullisuus jatkaa nousevana trendinä myös vuonna 2024

Yrityksien halutaan jatkuvasti tuovan enemmän itseään ja ideologiaansa esille. Asiakkaat vaativat yrityksiltä ehdotonta läpinäkyvyyttä ja aitoutta vuonna 2024. Jatkuvasti lisääntyvä keskustelu niin ympäristöasioista, kuin sosiaalisesta vastuullisuudesta asettaa tärkeitä viestinnän kriteerejä yrityksille. Enää ei kuitenkaan riitä vain nettisivuilla “vastuullisuus” -välilehti, vaan oikeita tekoja ja niiden esille tuomista myös sosiaalisen median alustoilla.

Kuvassa on vaikuttajamarkkinoinnin konkreettinen Frivakansan esimerkki
Fribakansan Yhteistyö Suomen vastuullisimman vesibrändin Villiveden kanssa

Brändien tulee seisoa vahvasti arvojensa takana sosiaalisessa mediassa ja osallistua aktiivisesti keskusteluun.​ Kaikkea tätä viestintää ei kuitenkaan tarvitse toteuttaa itse, vaan tässäkin teemassa kannattaa hyödyntää moninkertaisesti omia kanavia enemmän sitouttavia vaikuttajia.

Sama arvopohja kannattaa siis pitää suuressa roolissa 2024 vaikuttajia valitsiessa.

Sosiaalinen media nousee hakukoneena

2024 sosiaalinen media tulee nousemaan hakukoneena entisestään. Etenkin nuoret hakevat yhä useammin tietoa Googlen sijaan sosiaalisesta mediasta.

Kuluttajat haluavat löytää myös tiedonhaussa autenttista, nopeasti selattavaa ja visuaalista sisältöä, johon sosiaalinen media vastaa perinteisiä hakukoneita paremmin. Hakukoneiden suosituksissa tulee toki myös videoehdotuksia YouTubesta, mutta ei tarpeeksi kattavasti.

Kun moni on siirtynyt etsimään tietoa tuotteista ja palveluista sosiaaliseen mediaan, on sosiaalisen median SEO:n tärkeys korostunut. Hakukoneoptimoinnin kehittäminen sosiaalisessa mediassa on kuitenkin yksinkertaista mm. lisäämällä relevantteja avainsanoja postauksiin.

Tätä vahvistaa myös se, että 82 % kuluttajista luottaa sosiaalisessa mediassa näkemiinsä suosituksiin ostopäätöksiä tehdessään. Trendi ei siis ole mikään ihme, mutta ehdottomasti huomioitava asia tulevana vuonna.

Yhteenveto

Vuoden 2024 vaikuttajamarkkinointi tarjoaa laajalti uusia trendejä markkinoijille. Mukauttamalla strategiansa näihin trendeihin, markkinoijat voivat asettaa itsensä erinomaiseen asemaan luodakseen vaikuttavia yhteyksiä asiakaskuntansa kanssa.

Artikkelin tarkoituksena on antaa kattava käsitys vaikuttajamarkkinoinnin nykytilasta ja tulevista suuntauksista vuodelle 2024. On selvää, että vaikuttajamarkkinoinnin rooli on kasvamassa, ja sen tehokkuus perustuu yhä enemmän aitouteen ja pitkäaikaisiin suhteisiin vaikuttajien kanssa.

Jos etsit sopivaa vaikuttajaa vuodelle 2024 niin ota meihin yhteyttä ja mietitään miten voimme auttaa teitä teidän tämän vuoden tavoitteiden saavuttamisessa!

Lähteet

https://www.iab.fi/uutiset-blogi/iablogi/vaikuttajamarkkinoinnin-maara-lahes-20-kasvussa.html

https://www.markkinointimaestro.fi/sosiaalisen-median-tilastot

https://digitalmarketinginstitute.com/blog/20-influencer-marketing-statistics-that-will-surprise-you

https://www.innowise.fi/fi/sosiaalisen-median-kaytto-suomessa-somekatsaus-07-2022/

https://www.meltwater.com/fi/blog/vaikuttajamarkkinointi-numeroina

https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-statistics/

https://noord.fi/vaikuttajamarkkinoinnin-trendit-2024/

https://www.hootsuite.com/research/social-trends

https://datareportal.com/reports/digital-2023-finland

Fribakansa

Jaa Postaus

Muut postaukset

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi ja Korkea Sitoutumisprosentti (yli 50%): Fribakansan missio tuoda iloa ihmisten arkeen

Vaikuttajamarkkinoinnin yksi ehdottomista vahvuuksista on korkea sitoutumisprosentti ja se onkin noussut yhdeksi digitaalisen markkinoinnin tehokkaimmista taktiikoista. Sen avulla brändit voivat tavoittaa kohdeyleisönsä luotettavien vaikuttajien kautta.. Tässä artikkelissa tarkastelemme vaikuttajamarkkinoinnin merkitystä, Fribakansan missiota tuoda iloa ihmisten arkeen ja sitoutumisprosentin roolia menestyvässä

Lue lisää
vaikuttajamarkkinointi 2024
Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi 2024: Tulevat Trendit, Kanavat ja Kuluttajakäyttäytyminen

Vaikuttajamarkkinointi ei lopeta kasvuaan Suomessa – se selviää hyvin viimeisimmässä tehdyssä selvityksessä, jonka mukaan kyseiset markkinat kasvoivat lähes 20 %. Tässä artikkelissa käsitellään vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaa, tulevia trendejä sekä kuluttajien käyttäytymistä. Mikä on vaikuttajamarkkinoinnin tilanne nyt? Vaikuttajamarkkinoinnin rahallinen määrä Suomessa oli

Lue lisää
YouTube
Youtube

Vaikuttajamarkkinointi ja konseptien rakentamiskeinot YouTubessa

Vaikuttajamarkkinointi on noussut merkittäväksi osaksi digitaalista markkinointia, ja sen menestys riippuu useista avainkonsepteista. Tässä artikkelissa tarkastellaan vaikuttajamarkkinointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja YouTuben roolia tässä markkinointistrategiassa. Hyödynnämme esimerkkinä Fribakansan 1,3 miljoonaa katselukertaa kerännyttä konseptia “How to Birdie Every Hole” ja tutkimme,

Lue lisää

PIDÄ HUOLTA KANSASTASI