Vaikuttajamarkkinointi ja konseptien rakentamiskeinot YouTubessa

Vaikuttajamarkkinointi on noussut merkittäväksi osaksi digitaalista markkinointia, ja sen menestys riippuu useista avainkonsepteista. Tässä artikkelissa tarkastellaan vaikuttajamarkkinointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja YouTuben roolia tässä markkinointistrategiassa. Hyödynnämme esimerkkinä Fribakansan 1,3 miljoonaa katselukertaa kerännyttä konseptia “How to Birdie Every Hole” ja tutkimme, miten vaikuttajamarkkinointi voi vaikuttaa brändin menestykseen.

vaikuttajamarkkinointi konseptit

1. Konseptien rakentamiskeinot YouTubessa

YouTuben menestyksekäs käyttö vaikuttajamarkkinoinnissa edellyttää huolellisesti rakennettuja konsepteja. Konseptien käyttö helpottaa myös sisällön tuottamista, koska yhdellä isommalla ajatustyöllä voi saada aikaiseksi useita helpommin tuotettuja videoita. Lisäksi katsojille toimivat konseptit muodostuvat heille tutuiksi ja haluavat nähdä nimeomaan sen konseptin videoita. Tässä muutamia avaintekijöitä konseptien rakentamiseen:

Yleisön ymmärtäminen

Ensimmäinen askel konseptin rakentamisessa on ymmärtää kohdeyleisösi. Keitä he ovat? Mitkä ovat heidän kiinnostuksen kohteensa? Mitä he odottavat saavansa sisältöäsi? Tämä tieto auttaa sinua luomaan konseptin, joka resonoi yleisösi kanssa.

Aitous

Aitous on avainsana vaikuttajamarkkinoinnin maailmassa. Katsojat arvostavat rehellisyyttä ja aitoutta, jonka vuoksi nämä asiat oikein tehneillä vaikuttajilla onkin usein korkea sitoutumisprosentti. Konseptin tulisi heijastaa sitä, kuka olet ja mikä sinua kiinnostaa.

Uniikki lähestymistapa

Pyri keksimään omasta aidosta lähedtymistavastasi katsottuna jotain uutta ja ainutlaatuista. YouTube on täynnä kilpailua, joten erottuminen on tärkeää. Kokeile erilaista lähestymistapaa tai tarjoa jotain, mitä muut eivät tarjoa.

Johdonmukaisuus

Laadi konsepti, joka on johdonmukainen ja pitkäjänteinen. Katsojat pitävät ennustettavuudesta ja odottavat saavansa säännöllisesti sisältöä aiheesta, joka kiinnostaa heitä.

Visuaalisuus

YouTube on visuaalinen alusta, joten kiinnitä huomiota videoidesi visuaaliseen ilmeeseen. Hyvä kuvaus, kuvakulmat ja visuaaliset efektit tekevät sisällöstäsi houkuttelevampaa ja sitouttavampaa.

Kokonaisuudessaan moni oma idea kuulostaa usein omasta mielestä hyvältä, mutta konseptin toimivuus selviää vasta kun ensimmäiset videot on julkaistu ja nähty resonoiko ne yleisöön halutulla tavalla. Vasta sen jälkeen on hyvä muodostaa näkemys konseptin toimivuudesta.

2. Konseptien Merkitys Vaikuttajamarkkinoinnissa

Konseptien merkitys vaikuttajamarkkinoinnissa on valtava, jos sellaisen osaa hyödyntää. Oikein rakennetusta konseptista voi muodostua kanavan ja jopa markkinoinnin selkäranka. Hyvin rakennetun ja toimivan konseptin avulla brändi voi saavuttaa seuraavat edut:

Kohdennus

Konseptin avulla voit kohdentaa sisältöäsi tarkasti haluttuun yleisöön. Kun konsepti on suunniteltu kohdeyleisölle sopivaksi, se houkuttelee juuri oikeita katsojia.

Brändin Imago

Konseptin kautta voit rakentaa brändillesi halutun imagon. Se auttaa määrittelemään, millainen brändisi on ja millaisia arvoja se edustaa.

Sitoutuminen

Hyvin suunniteltu konsepti voi sitouttaa katsojia pitkäaikaisesti. Kun katsojat tietävät, mitä odottaa sisältöäsi, he palaavat yhä uudelleen.

Kilpailuetu

Ainutlaatuinen ja houkutteleva konsepti voi antaa sinulle kilpailuetua. Se voi auttaa sinua erottumaan massasta ja houkuttelemaan yhteistyökumppaneita.

3. “How to Birdie Every Hole” -konsepti ja sen onnistumisen syyt

Fribakansan “How to Birdie Every Hole” -projekti on erinomainen esimerkki hyvin suunnitellusta konseptista. Tämä projekti keskittyi frisbeegolf -ratojen esittelyyn ympäri Suomea viihteellisellä, ammattimaisella ja helposti lähestyttävällä tavalla. Kyseisen konseptin videot ovat keränneet keskimäärin yli 30 000 katselukertaa / video YouTubessa.

Projekti korosti useita tässäkin artikkelissa käsiteltyjä konseptien rakentamiskeinoja:

Yleisön Ymmärtäminen: Näimme selkeän tarpeen pitkän lajitaustamme ansiosta, joka oli frisbeegolf -ratojen videomuotoinen esittely ympäri Suomea.

Uniikki lähestymistapa: Emme tyytyneet vain esittelemään ratoja tylsällä tavalla, vaan pidimme konseptissa meidän brändille ominaisen hauskan otteen.

Sitoutuminen: Fribakansa oli erittäin sitoutunut yleisöönsä ja rakensi vahvan yhteisön frisbeegolf-harrastajien keskuudessa. Kommenttikentät pursuavat tuhansia kommentteja seuraavista kohteista.

Sisällön Laatu: Konsepti tarjoaa katsojalle laadukasta viihdettä niin tehtyjen kalustohankintojen, ammattimaisen videotuotannon, kuin ammattitasoisten frisbeegolf -suoritusten ansiosta.

“How to Birdie Every Hole” -videosarja osoittaa, että hyvin suunnitellulla konseptilla voi olla merkittävä vaikutus yhteisöön ja innostaa ihmisiä. Frisbeegolf sai projektin kautta paljon näkyvyyttä, ja se houkutteli uusia harrastajia lajin pariin. Fribakansa ei ainoastaan vahvistanut asemaansa frisbeegolf-yhteisössä vaan edisti myös lajin suosiota laajemmin.

Vaikuttajamarkkinointi 2024

Vaikuttajamarkkinoinnin rahallinen määrä Suomessa oli 52,5 miljoonaa euroa vuonna 2022, ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 20 %. Tämä kasvu näkyy myös  mainostajien toimesta, joista peräti 67 % aikoo kasvattaa vaikuttajamarkkinoinnin budjettia ensi vuodelle. Vaikuttajamarkkinoinnille budjetin varaavista mainostajista 82 % aikoo budjetoida siihen myös seuraavalle vuodelle.

Lisää vuoden 2024 vaikuttajamarkkinoinnista voit lukea täältä

Johtopäätös ja vaikutus vaikuttajamarkkinointiin

Konseptien rakentaminen on keskeinen osa menestyksekästä vaikuttajamarkkinointia YouTubessa. Hyvin suunniteltu konsepti auttaa brändiä kohdentamaan sisältöään, luomaan haluttua imagoa ja sitouttamaan yleisöään.

Fribakansan “How to Birdie Every Hole” -konsepti on toimiva esimerkki siitä, kuinka hyvin suunniteltu konsepti voi vaikuttaa positiivisesti brändiin ja tuoda isoja katselukertoja. Vaikuttajamarkkinointi tarjoaa mahdollisuuden tuoda brändi lähemmäksi kohdeyleisöä ja rakentaa vahvoja suhteita katsojiin. Hyvällä konseptilla voit erottua kilpailijoista ja saavuttaa pitkäaikaista menestystä YouTubessa ja vaikuttajamarkkinoinnissa yleisesti.

Jos yrityksesi haluaa osaksi vahvaa situotumista ja isoja katselukertoja tuottanutta “How to Birdie Every Hole” -konseptia niin ota meihin yhteyttä tästä

Jaa Postaus

Muut postaukset

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi ja Korkea Sitoutumisprosentti (yli 50%): Fribakansan missio tuoda iloa ihmisten arkeen

Vaikuttajamarkkinoinnin yksi ehdottomista vahvuuksista on korkea sitoutumisprosentti ja se onkin noussut yhdeksi digitaalisen markkinoinnin tehokkaimmista taktiikoista. Sen avulla brändit voivat tavoittaa kohdeyleisönsä luotettavien vaikuttajien kautta.. Tässä artikkelissa tarkastelemme vaikuttajamarkkinoinnin merkitystä, Fribakansan missiota tuoda iloa ihmisten arkeen ja sitoutumisprosentin roolia menestyvässä

Lue lisää
vaikuttajamarkkinointi 2024
Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi 2024: Tulevat Trendit, Kanavat ja Kuluttajakäyttäytyminen

Vaikuttajamarkkinointi ei lopeta kasvuaan Suomessa – se selviää hyvin viimeisimmässä tehdyssä selvityksessä, jonka mukaan kyseiset markkinat kasvoivat lähes 20 %. Tässä artikkelissa käsitellään vaikuttajamarkkinoinnin nykytilaa, tulevia trendejä sekä kuluttajien käyttäytymistä. Mikä on vaikuttajamarkkinoinnin tilanne nyt? Vaikuttajamarkkinoinnin rahallinen määrä Suomessa oli

Lue lisää
YouTube
Youtube

Vaikuttajamarkkinointi ja konseptien rakentamiskeinot YouTubessa

Vaikuttajamarkkinointi on noussut merkittäväksi osaksi digitaalista markkinointia, ja sen menestys riippuu useista avainkonsepteista. Tässä artikkelissa tarkastellaan vaikuttajamarkkinointiin liittyviä keskeisiä käsitteitä ja YouTuben roolia tässä markkinointistrategiassa. Hyödynnämme esimerkkinä Fribakansan 1,3 miljoonaa katselukertaa kerännyttä konseptia “How to Birdie Every Hole” ja tutkimme,

Lue lisää

PIDÄ HUOLTA KANSASTASI